فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد
چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ب.ظ

دلیل افزودن سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم

آزمایش کتاب علوم :دلیل اضافه کردن سرکه به محلول  پرمنگنات پتاسیم :

با افزودن سرکه محیط اسیدی میشود .پر منگنات پتاسیم  جامد بنفش رنگ است که با وآب اکسیژنه در محیط اسیدی صورتی بسیار کم رنگ میشود .

نکته:

پتاسیم پرمنگتات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می کند که این ماده سبب تجزیه آب اکسیژنه میشود اما با افزودن سرکه محیط اسیدی می شود منگنز دی اکسید تولید نمیشود و  به جاش یون منگنز تولید میشود که ماده ای صورتی کمرنگ است در نتیجه آب اکسیژنه تجزیه نمی شود و خاصیت رنگ بری افزایش می یابد .نوشته شده توسط مریم سلیمانی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

آخرین نظرات

دلیل افزودن سرکه به محلول پرمنگنات پتاسیم

چهارشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸ ب.ظ

آزمایش کتاب علوم :دلیل اضافه کردن سرکه به محلول  پرمنگنات پتاسیم :

با افزودن سرکه محیط اسیدی میشود .پر منگنات پتاسیم  جامد بنفش رنگ است که با وآب اکسیژنه در محیط اسیدی صورتی بسیار کم رنگ میشود .

نکته:

پتاسیم پرمنگتات تولید ماده ای به نام منگنز دی اکسید می کند که این ماده سبب تجزیه آب اکسیژنه میشود اما با افزودن سرکه محیط اسیدی می شود منگنز دی اکسید تولید نمیشود و  به جاش یون منگنز تولید میشود که ماده ای صورتی کمرنگ است در نتیجه آب اکسیژنه تجزیه نمی شود و خاصیت رنگ بری افزایش می یابد .

موافقین ۲ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۲۶
مریم سلیمانی