فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

موثرترین شکل پاداش استفاده از بازخوردهای عاطفی مثبت است مثل لبخند زدن ، تشکر کردن ، آرزوی موفقیت کردن .

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات
  • ۵ مهر ۹۷، ۱۷:۲۷ - مهرشاد شادی مهر
    ممنون

۱۵ مطلب با موضوع «دانش آموزان برتر» ثبت شده است

آقایان : 

    ماهان آقاجرى - شهاب نورانى - احمدرضا لواسانى - ماهان حسینى - مهدى نظرى 

 🌹🌹  آفرین بر تلاش و همتتان 🌹🌹 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۴
مریم سلیمانی

آقایان : 

واحدیاریجان - وثوقى - نظرى - آقاجرى - حسینى - طباطبایى - نورانى - لواسانى - برهمن - فروتنى - یزدان عبادى - پناهیده 

   آفرین   آفرین   آفرین

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۴ آذر ۹۷ ، ۱۹:۳۰
مریم سلیمانی

آقایان : 

                 ماهان آقاجری - مبین واحدیاریجان - شهاب نورانی - مهدی نظری - محمدحسین شیرمحمدی 

                       آفرین بر عزیزانم

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۳ آذر ۹۷ ، ۱۶:۵۴
مریم سلیمانی

آقایان :

مهدى نظرى - کیان فروتنى - امیرمهدى طباطبایى - ارشیا همت - مبین واحدیاریجان - شهاب نورانى - ماهان آقاجرى - مهرشاد شادى مهر - ماهان حسینى - احمدرضا لواسانى - محمدحسین شیرمحمدى - پرهام پناهیده 

آفرین بر سعى و تلاشتان 👏🏻

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ آذر ۹۷ ، ۲۲:۵۸
مریم سلیمانی

آقایان : 

ماهان حسینى - مهدى نظرى - ماهان آقاجرى - احمدرضا لواسانى - کیان فروتنى - شهاب نورانى - مبین واحدیاریجان - محمدآرین خرمى - محمدرضا بیروز - پرهام پناهیده - پارسا برهمن 

  👏🏻آفرین بر همت و تلاشتان 👏🏻

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۰ آذر ۹۷ ، ۲۰:۴۹
مریم سلیمانی

آقایان : 

شهاب نورانى - ماهان آقاجرى - مبین واحدیاریجان - پارسا برهمن 

مهدى نظرى - ماهان حسینى - احمدرضا لواسانى - امیرمهدى طباطبایى - محمدرضا بیروز

  مهرشاد شادى مهر - کیان فروتنى - پرهام پناهیده - رادمان وثوقى 

 👏🏻 آفرین بر پسران گلم  👏🏻

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آذر ۹۷ ، ۲۱:۲۴
مریم سلیمانی

آقایان : 

مهدى نظرى - شهاب نورانى - مبین واحدیاریجان - ماهان آقاجرى 

 آفرین بر گل پسرانم 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ آذر ۹۷ ، ۲۱:۳۲
مریم سلیمانی

آقایان : 

       ماهان آقاجرى - ارشیا همت - امیرمهدى طباطبایى 

     آفرین بر شما پسران گلم 

۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۷ ، ۲۱:۳۹
مریم سلیمانی

آقایان : 

       نظرى - واحدیاریجان - آقاجرى - یزدان عبادى - نورانى - شادى مهر - خرمى - فروتنى - وثوقى - پیروز - برهمن 

   🌹👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌹

لازم به ذکر است که سطح سوالات ساده بود . 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۳:۰۴
مریم سلیمانی

آقایان : 

      آقاجرى - نورانى - نظرى - طباطبایى - واحدیاریجان - میرزاپور - شادى مهر - لواسانى - خرمى - حسینى - برهمن - شاکرى - فروتنى - هاشمیان - همت 

   ♥️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻♥️

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۶ آبان ۹۷ ، ۲۲:۵۹
مریم سلیمانی

آقایان : 

نظرى - واحدیاریجان - نورانى - یزدان عبادى - واحدیاریجان - آقاجرى - همت - میرزاپور - فروتنى - شادى مهر 

             🌹👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌹

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۳ آبان ۹۷ ، ۰۰:۱۷
مریم سلیمانی

آقایان : 

ماهان آقاجری - شهاب نورانی - پارسا برهمن - رادمان وثوقی - کیان فروتنی - مبین واحدیاریجان

آفرین بر پسران گلم

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۳۰ مهر ۹۷ ، ۱۹:۴۳
مریم سلیمانی

آقایان : 

        نورانی - واحدیاریجان - یزدان عبادی - طباطبایی - حسینی - شاکری - آقاجری - لواسانی - ‍‍پناهیده - همت - افشانی - نعمتی پور - شیرمحمدی - میرزاپور - پیروز 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ مهر ۹۷ ، ۲۲:۲۹
مریم سلیمانی

آقایان : 

      مهدى نظرى - شهاب نورانى - ماهان آقاجرى - ماهان حسینى - مبین واحدیاریجان 

آفرین بر پسران تلاشگرم و آرزوى تلاش بیشتر براى همه ى عزیزانم 

🌹👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻🌹

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۸ مهر ۹۷ ، ۲۲:۱۶
مریم سلیمانی

آقایان : 

      ماهان آقاجری - کیان فروتنی - رادمان وثوقی - شهاب نورانی - مهدی نظری - پرهام پناهیده - محمد آرین خرمی - ارشیا همت - سیدماهان حسینی - مبین واحدیاریجان - سیدامیرمهدی طباطبایی - محمدرضا شاکری -محمدیزدان عبادی -مهرشاد شادی مهر - دانیال میرزاپور - پارسا افشانی -آریا شایگان 

                                آفرین بر پسران زرنگم

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۵ مهر ۹۷ ، ۱۵:۳۹
مریم سلیمانی