فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد
سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ب.ظ

ستارگان علوم میان ترم

آقایان : 

        آبتین نظرلو - آریا جلوخانى - امیرحسام درویش - امیرحسین کامیار - ماهان اسفندیارى - على خداپرست - فریاد سلیمانى - پرهام فرازیان - سالار دشتى - بهراد دبیرى - امیرمهدى سرخیل - آروین داردى - پارسا محمدهاشم - محمدحسین یزدچى

     آفرین بر شما دانش آموزان سخت کوش نوشته شده توسط مریم سلیمانی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

آخرین نظرات

ستارگان علوم میان ترم

سه شنبه, ۵ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۳ ب.ظ

آقایان : 

        آبتین نظرلو - آریا جلوخانى - امیرحسام درویش - امیرحسین کامیار - ماهان اسفندیارى - على خداپرست - فریاد سلیمانى - پرهام فرازیان - سالار دشتى - بهراد دبیرى - امیرمهدى سرخیل - آروین داردى - پارسا محمدهاشم - محمدحسین یزدچى

     آفرین بر شما دانش آموزان سخت کوش 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۰۵
مریم سلیمانی