فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد
دوشنبه, ۴ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۲۶ ب.ظ

چرا راه رفتن روی جاده ای که با یخ پوشیده شده ، مشکل می باشد؟

    وقتی روی سطحی- یخ، شیشه، ماسه، آسفالت، جاده و...- می ایستید، دو نیروی مساوی و در خلاف جهت عمل می کنند.

(الف) نیروی رو به پایینی که شما به سطح وارد می کنید- نیروی وزن- 

(ب) نیروی رو به بالایی که جاذبه به شما وارد می کند.

در نتیجه نیروی برآیندی وجود ندارد و شما ساکن خواهید ماند.

اگر بخواهید به سمت جلو حرکت کنید باید به سمت جلو کج شوید. در این حالت علاوه بر نیروی وزنتان نیرویی به سمت عقب به سطحی که روی آن ایستاده اید وارد می کنید.

سطح نیز نیرویی برابر و در خلاف جهت به شما وارد می کند و شما می توانید به جلو حرکت کنید.

اگر اصطکاک خیلی کمی میان پاهای شما (یا کفش ها) و سطح وجود داشته باشد، نیرویی که به جاده وارد می کنید مقدار کم تری خواهد داشت، زیرا پاهای شما روی سطح می لغزند. یعنی سطح نیروی به سمت جلوی زیادی به شما وارد نمی کند و شما نمی توانید به سمت جلو حرکت کنید. جاده های یخی #اصطکاک بسیار کمی دارند و نمی توانند نیروی زیادی پیش از لغزیدن به شما وارد کنند. نوشته شده توسط مریم سلیمانی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

آخرین نظرات

    وقتی روی سطحی- یخ، شیشه، ماسه، آسفالت، جاده و...- می ایستید، دو نیروی مساوی و در خلاف جهت عمل می کنند.

(الف) نیروی رو به پایینی که شما به سطح وارد می کنید- نیروی وزن- 

(ب) نیروی رو به بالایی که جاذبه به شما وارد می کند.

در نتیجه نیروی برآیندی وجود ندارد و شما ساکن خواهید ماند.

اگر بخواهید به سمت جلو حرکت کنید باید به سمت جلو کج شوید. در این حالت علاوه بر نیروی وزنتان نیرویی به سمت عقب به سطحی که روی آن ایستاده اید وارد می کنید.

سطح نیز نیرویی برابر و در خلاف جهت به شما وارد می کند و شما می توانید به جلو حرکت کنید.

اگر اصطکاک خیلی کمی میان پاهای شما (یا کفش ها) و سطح وجود داشته باشد، نیرویی که به جاده وارد می کنید مقدار کم تری خواهد داشت، زیرا پاهای شما روی سطح می لغزند. یعنی سطح نیروی به سمت جلوی زیادی به شما وارد نمی کند و شما نمی توانید به سمت جلو حرکت کنید. جاده های یخی #اصطکاک بسیار کمی دارند و نمی توانند نیروی زیادی پیش از لغزیدن به شما وارد کنند. 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۱۰/۰۴
مریم سلیمانی