فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

موثرترین شکل پاداش استفاده از بازخوردهای عاطفی مثبت است مثل لبخند زدن ، تشکر کردن ، آرزوی موفقیت کردن .

طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

زندگی خالی نیست

مهربانی هست،

سیب هست، 

ایمان هست

آری تاشقایق هست زندگی باید کرد .

 سهراب سپهری

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۶/۰۷/۱۵
مریم سلیمانی