فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد
پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۴ ب.ظ

راز شاد زیستن

قانونى داریم که همیشه ثابت است

"ما به محیطمان عادت میکنیم" 

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

" تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید و گرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی "نوشته شده توسط مریم سلیمانی
ساخت وبلاگ در بلاگ بیان، رسانه متخصصان و اهل قلم

فرزندان ایران

این وبلاگ برای دانش آموزان ششم دبستان سید رضی می باشد

آخرین نظرات

راز شاد زیستن

پنجشنبه, ۳۰ شهریور ۱۳۹۶، ۰۳:۰۴ ب.ظ

قانونى داریم که همیشه ثابت است

"ما به محیطمان عادت میکنیم" 

اگر با آدم های بدبخت نشست و برخاست کنید، کم کم به بدبختی عادت می کنید و فکر می کنید که این طبیعی است.

اگر با آدم های غرغرو همنشین باشید عیب جو و غرغرو می شوید و آن را طبیعی می دانید

اگر دوست شما دروغ بگوید، در ابتدا از دستش ناراحت می شوید ولی در نهایت شما هم عادت می کنید به دیگران دروغ بگویید و اگر مدت طولانی با چنین دوستانی باشید، به خودتان هم دروغ خواهید گفت.

اگر با آدم های خوشحال و پر انگیزه دمخور شوید شما هم خوشحال و پرانگیزه می شوید و این امر برایتان کاملا طبیعی است.

" تصمیم بگیرید به مجموعه افراد مثبت ملحق شوید و گرنه افراد منفی شما را پایین می کشند و اصلا متوجه چنین اتفاقی هم نمی شوی "

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۶/۰۶/۳۰
مریم سلیمانی